Přihlašte se pro vkládání článků, fotogalerií a vstup do diskuse.
Log in

Výsledky Ponsetiho metody - doc.Poul

i nformaceMohlo by Vás zajímat.

Nalezla jsem článek z ACTA CHIRURGIAE ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL, z loňského roku.

Autorem je do. Paul z Brna. Jde o srovnání výsledků Ponsetiho metody v odstupu 4 až 6 let od začátku terapie v Brně. 

 

 


Zkopíruiu sem Závěr,celý článek je zde:  http://www.achot.cz/detail.php?stat=584

Závěr:
Ponsetiho metoda bezpochyby znamená zásadní přínos do léčby pedes equinovari congenitales. Naše zkušenosti ale i přehled zahraniční literatury ukazují, že v žádném případě se účinnost této léčby neblíží, viděno realisticky 90 %. Ponsetiho koncept udává nutnost několikaletého nočního dlahování nožek v poloze zdaleka ne zcela komfortní. Použijeme-li analogie s jinými ortopedickými chorobami dětského věku, dává se obecně přednost chirurgickým metodám než dlouhodobé konzervativní léčbě. Eticky je dosti sporné navrhnout rodině s postiženým dítětem, že po základním terapeutickém běhu (5x sádrování, tenotomie Achillovy šlachy) se bude několik let dlahovat a že v případě neúspěchu se pokusíme znovu problém ovlivnit opakovaným sádrováním, resp. transpozici m. tibialis anterior. Rodina je jistě ve většině případů ochotna takový režim přijmout, ale s jasným časovým horizontem, řekněme do 1 až 2 roků věku. V té době je určitě na řadě v případě selhání Ponsetiho metody subtalární uvolnění dle McKaye, jehož příznivé výsledky prezentoval u nás opakovaně Dungl (4).

zdroj: ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
79, 2012, p. 524 - 528

 

Téma k diskuzi: http://achilleus.cz/index.php/diskusni-forum/8/25-odborny-clanek-doc-poula