Přihlašte se pro vkládání článků, fotogalerií a vstup do diskuse.
Log in

Změna na spolek

Vážení členové, přátelé a příznivci Achillea,

i nformacev souvislosti se změnou občanského zákoníku v r. 2012, jsme byli nuceni přizpůsobit právní formu našeho občanského sdružení na tzv. zapsaný spolek.Tato změna proběhla transformací stanov. Nové stanovy byly schváleny na náhradní členské schůzi dne 2. října 2015. Zápis do obchodního rejstříku proběhl dne 2. prosince 2015 a nově náš oficiální název zní Achilleus, z.s.

 

Se změnou stanov bylo nutné zvolit nový statutární orgán. Staronovým předsedou byla zvolena Stanislava Bašatová. Nově byli zvoleni také členové finančního výboru, z pozice své funkce Stanislava Bašatová, jako druhý člen byla zvolena Alena Břízová a třetím členem se stala Veronika Labaštová.

Pro členy spolku se pro rok 2016 nemění výše členského příspěvku. Úhrada ve výši 300,- Kč by měla proběhnout v 1. čtvrtletí roku 2016 na bankovní účet č.: 2200571587/2010 s uvedením rodného čísla. Nově byla stanovami určena možnost hlasování na dálku (tzv. “per rollam”), což výrazně zjednoduší schvalování dalších změn.

V současné chvíli pracuje spolek na reorganizaci webových stránek Achillea, připravuje se nový web o Ponsetiho metodě a obecně o vadě pes equinovarus. Držte nám palce a v případě, že můžete pomoci, uvítáme cokoliv. Ať se jedná o nápady, finanční dar nebo nám budete chtít jen vyjádřit podporu.

Děkujeme všem, bez Vás by to nešlo.

Přejeme krásné prožití vánočních svátků a mnoho dobrého v roce 2016!

Tým Achilleus, z.s.

V Libušíně dne 10. prosince 2015