Imprint

Imprint

Tento imprint byl naposledy aktualizován 12. 1. 2022.

Vlastníkem tohoto webu je:

Achilleus z. s.
Důl Jan 838
27306 Libušín
Česká republika
Email: obcanske.sdruzeni@achilleus.cz
Telefonní číslo: +420724203083
VAT ID: 26563525

Právní zástupci Achilleus z. s. :

Stanislava Bašatová

1. Obecné

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit postupů řešení sporů před spotřebitelským arbitrážním výborem.