O spolku

Naším hlavním úkolem je poskytovat kvalitní informace nejen o vrozené vývojové vadě Pes Equinovarus Congenitus, ale i dalších aspektech spojených s touto diagnózou. Pomáháme rodičům zorientovat se v nové životní situaci díky dostatečným a přesným informacím a tím přispíváme k úspěšnosti léčby dětí.

Profesionální pacientská organizace

Achilleus, z.s. vznikl v 31. března 2009.
Naše činnost stojí na osobní iniciativě a aktivitě dobrovolníků, důvěře a podpoře jednotlivců, firem i národních organizací.

1.500 rodičů ve FB skupině

Facebooková skupina se stala komunitní platformou pro všechny rodiče i dospělé v celé České republice.

Prosazujeme zkvalitnění zdravotní péče

Snažíme se zejména o prosazení Ponsetiho metody s využitím nejnovějších poznatků a nejefektivnějších diagnostických a léčebných postupů. Díky informacím ze zahraničí přinášíme do České republiky informace o novinkách v léčbě.

Sbíráme a sdílíme informace

Pracujeme s českými i zahraničními zdoji. Komunikujeme s partnerskými i pacientskými organizacemi z jiných evropských států. Vytváříme a distribuujeme informační materiály.

Spolupracujeme

Naším cílem je všestranná spolupráce a partnerská komunikace mezi rodiči, odbornou i laickou veřejností. Navázali jsme také spolupráci s centrem Ponsetiho metody v Iowě.

Vystupujeme na odborných konferencí

Aktivně vystupujeme na konferencích pro zdravotnickou veřejnost. Seznamujeme odborníky s životem lidí s Pes Equinovarus a s nejnovějšími trendy v léčbě. 

Nikdo na to není sám

Pořádáme celorepubliková setkání dospělých, rodičů a přátel dětí s Pes Equinovarus za účasti lékařů a fyzioterapeutů. Aktivně pomáháme všem. Ať už radou, konkrétní pomocí, ukázkami cvičení, psychickou podporou nebo zapůjčením protetické pomůcky.

E-shop

Básničky pro neposlušné nožičky, nažehlovačky na trička, panenku s dlahami nebo třeba omalovánky, a mnoho dalšího si rodiče mohou zakoupit v našem novém Eshopu. 

Básničky pro neposlušné nožičky

Vydali jsme nádherně ilustrovanou autorskou knížku básniček pro děti, která pomáhá motivovat k lepšímu přijetí dlah.

Jsme zakládajícími členy Evropské asociace 

Stáli jsme u zrodu a jsme zakládajícím členem Evropské asociace pacientských organizací pro diagnózu Pes Equinovarus.

Členství ve spolku

Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, a to zejména rodiče či blízké osoby dítěte s diagnózou Pes Equinovarus (golfová noha) nebo jinou pohybovou vadou, či další fyzické a právnické osoby, které mají zájem podporovat práci spolku Achilleus.

Jsme nezisková organizace. Veškeré náklady na činnost a provoz organizace jsou hrazeny z členských příspěvků a sponzorských darů.

Číslo účtu pro členské příspěvky:  2200571587/2010(VS=rodné číslo) 

_MWP2161wtm

Uděluji souhlas s použitím fotografií

Vyplněním a odesláním formuláře s jedinečnou IP adresou uděluji souhlas organizaci Achilleus z.s., aby použil fotografie a/nebo audiovizuální záznamy mého nezletilého dítěte, ať již v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály uživatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, facebook, instagram, linkedin, tiskoviny, televize atp.).

DSB_0947
zaměstnanci
321062070_960414521588489_4615318830015426689_n
tym3a

Podporují nás

2020

  • V rámci akce Pečení pro dobrou věc nás podpořili zaměstnanci  ČSOB
  • Nadace České pošty přispěla na hromadnou rozesílku letáků do ordinací lékařů
  • Shoptet přispěl k provozu E-shopu
  • Provoz pacientské organizace byl podpořen dotací z Úřadu vlády
  • Ze srdce děkujeme dalším firemním dárcům: ExxonMobil,  Altoa s.r.o., Divadelní spolek JenTak ,  ELP Consulting s.r.o., RE/MAX Age, Amáta s.r.o. a další
  • Významně nás podporují i individuální dárci z řad rodičů a pacientů. Každá, sebemenší částka, je pro nás důležitá!

 

2019


2018

2017

2016

2015