Souhlas s použitím fotografií a/nebo audiovizuálního záznamu nezletilého dítěte pro účely spolku Achilleus z.s. a Tomas Arsov franchise, s.r.o.

Souhlas s použitím fotografií a/nebo audiovizuálního záznamu nezletilého dítěte pro účely spolku Achilleus z.s. a Tomas Arsov franchise, s.r.o.

Souhlasím, aby Achilleus z.s., Důl Jan 838, 273 06 Libušín (dále jen „Achilleus“ nebo „uživatel“) a Tomas Arsov franchise s.r.o., Křesomyslova 17C , 140 00 Praha- Nusle (dále jen „Arsov“ nebo „uživatel“) použil fotografie a/nebo audiovizuální záznamy mého nezletilého dítěte, ať již v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály uživatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, facebook, instagram, linkedin, tiskoviny, televize atp.).

Rovněž souhlasím s tím, aby Achilleus a Arsov poskytl licenční oprávnění k užití fotografií a/nebo audiovizuální záznamy jakýmkoliv třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů uživatele.

Fotografie a/nebo audiovizuální záznamy mohou být použity pro vnitřní potřebu uživatele, pro širokou odbornou i laickou veřejnost a mohou být poskytnuty sponzorům a dárcům.

Souhlasím s tím, že fotografie a/nebo audiovizuální záznamy mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část.

Současně s tím poskytuji k výše uvedenému účelu své výše uvedené osobní údaje (dále jen „údaje“) a údaje o svém nezletilém dítěti a poskytuji uživateli svůj výslovný souhlas s tím, aby Achilleus, Arsov, případně třetí osoby, jimž Achilleus nebo Arsov poskytne licenci k užití fotografií a/nebo audiovizuální záznamy, tyto údaje shromažďovaly, zpracovávaly a ukládaly v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tento souhlas lze kdykoliv odvolat nebo zrušit na e-mailu achilleus.sdruzeni@achilleus.cz.

Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho svým odesláním dobrovolně.