Bez podpory společnosti by děti s pes equinovarus na to byly samy

Bez podpory společnosti by děti s pes equinovarus na to byly samy

Pro přírodu je nesmírně důležitá voda a sluneční energie.

Pro nás je nesmírně důležitá podpora a pomoc společnosti.

Stejně tak jako se organická kosmetika Havlíkovi apotéky pečlivě věnuje péči o pleť, vlasy a zdraví člověka, tak my pečujeme o všechny, kteří musí žít s vrozenou ortopedickou vadou pes equinovarus.

Havlíkova přírodní apotéka nám doslova dodala živou vodu do naší další činnosti.

A tím i napomohla naší práci:

  • utěšit a podržet rodiče v prvních chvílích, kdy se dozví z úst lékaře stručnou větu: „Vaše dítě nebude zdravé“
  • dodat informace o možnostech soudobé léčby, o vhodných lékařích a konkrétních postupech, co je čeká v prvních týdnech po porodu
  • podporovat rodiny i dospělé s touto diagnózou
  • zlepšovat celkovou situaci ve společnosti, ať už z hlediska zákonných úprav nebo zlepšení vnímání handicapovaných osob

Velmi si vážíme podpory a energie, která nám byla dána.