Černé na bílém!

Černé na bílém!

V prestižním časopise Umění fyzioterapie vyšel velmi výstižný článek MUDr. Moniky Frydrychové o vrozené vadě pes equinovarus / golfová noha.


Dopřejte si čas a přečtěte si, jak by měla léčba Vašeho dítěte Ponseti metodou správně vypadat.

Bohužel, v České republice není postup všude dodržován, ač je Ponseti metoda lety vyzkoušena a do detailu propracována. Není výjimkou, že lékař bez dobrého výcviku nebo s malým množstvím zkušeností způsobí na malých nožkách nevratné deformity tzv. complex clubfoot.

Celý článek v PDF formátu k dispozici ZDE!


Dovolte nám níže upozornit a vypíchnout pár důležitých informací, které mohou zásadně ovlivnit výsledek léčby. Rádi bychom tímto vyvrátili i některé dezinformace, které kolují mezi rodiči i lékaři.


Bod č. 1:
Zajímavá informace jistě je, že vada je primárně záležitost měkkých tkání. Uvolníli-se tlak tvořený zkrácenými svaly a šlachy, kosti se novému prostoru přizpůsobí.


Bod č. 2:
Důležitý důvod proč by dlahování mělo pokračovat minimálně do 4 let, optimálně do 5 let věku dítěte. V České republice se obvykle ukončuje dlahování ve 3 letech. Častokrát i dříve.
Z našeho pozorování ve skupině rodičů, předčasné sundání dlah téměř vždy končí recidivou.


Bod č. 3:
Závažnost vady lze poznat vždy až po porodu. Pokud jde nohu upravit do fyziologické polohy relativně snadno, může jít o polohovou vadu, způsobenou pouze špatnou polohou dítěte – NE změnou ve struktuře tkání.
Tento stav se velmi brzy po porodu upraví sám.

Pokud noha stále jeví známky PEC, nejde snadno narovnat – jde o pravé pes equinovarus. A i když se jeví jako lehký, stupeň 1, je potřeba aplikovat Ponseti metodu.


Bod č. 4:
Po 11 letech sbírání zkušeností vidíme často vkládání vlastní iniciativy a postupů, změn do standardnů Ponseti metody. Přesto je pak selhání metody, recidiva, nepřijetí dlah dáváno za vinu rodičům.


Bod č. 5:
Informace, že se má dítě začít sádrovat IHNED po porodu je mylná. Po porodu se potřebuje matka i dítě adaptovat na nový život a změny i na nadcházející léčbu.

Úspěšnost i v pozdějším věku dokazuje i prohlášení PIA Ponseti International Association během doby Covidové, že Ponseti metodu lze úspěšně aplikovat bez ztráty efektivnosti až do věku 6 měsíců.


Bod č. 6:
Správná technika pro základní Ponseti metodu je velmi důležitá. Jednou z častých chyb je předčasná tenotomie a nebo neprovedení tenotomie ačkoliv dorsiflexe nedosahuje 15 stupňů.
Další častou chybou je prodleva mezi poslední sádrou a nasazením dlah – často v řádu dnů i jednotek týdnů. Dochází ke ztrátě získané korekce a roztáčí se spirála vedoucí k recidivám.


Bod č. 7:
Důležitý důvod proč by dlahování mělo pokračovat minimálně do 4 let byl popsán výše. Do 5 let trvá výrazné riziko recidivy.

Při sundání dlah ve 3 letech je riziko recidivy 30-40%
PřiPři sundání dlah ve 4 letech je riziko recidivy 10-15%
Při sundání dlah v 5 letech je riziko recidivy 6%

V dalších odstavcích jsou dále zmíněné některé chyby týkajících se dlah:
– použití nevhodných dlah
– špatné nastavení dlah
– příliš rychlé uvolňování režimu nošení dlah
– špatný předpoklad, že nesprávně zkorigovanou nohu dlaha „opraví“


Bod č. 8
Complex clubfoot – sekundární deformita způsobená špatnou technikou, tj. lékařem.
Nejčastěji způsobená sádrou, která „sklouzne“.
Oprava komplexní vady patří JEN do rukou zkušeného lékaře, který umí modifikovanou Ponseti metodu (v ČR v současnosti 1-2 lékaři)


Bod č. 9:
Recidiva se může vyskytnout vždy. Je potřeba se znovu vrátit na začátek a zopakovat Ponseti metodu. Vždy, pokud to jen trochu jde, volit konzeravitní postup, vyhnout se rozsáhlým rekonstrukčním operacím.

Transpozice šlach je operace, která je součástí Ponseti metody, s velmi dobrými výsledky. Mělo by jí předcházet sádrování pro úpravu poměrů v noze.


Bod č. 10:
Cvičení Vojtovou metodou nemá přímý vliv na vadu pes equinovarus. Nicméně může být přínosné pro celé tělo, obzvlášť je-li zatíženo jednostranně těžkou sádrou.


Bod č. 11:
Zkušenosti dospělých PECkařů potvrzují, že život po mnoha operacích nohou je velmi svízelný, bolestivý, omezující. Máme-li šanci volit metodu, která umožní napravení nohou bez operací a tudíž bez bolesti v dospělém věku ZVOLME JI!