Co přinesl rok 2020

Co přinesl rok 2020

Rok 2020 se do naší historie výrazně zapíše. Bylo to rok výzev, nových příležitostí a projektů. Museli jsme, tak jako mnozí jiní, okamžitě přizpůsobit naše plánované akce novým podmínkám. A troufám si říct, někdy to bylo i ku prospěchu. Najednou se tam, kde docházela inspirace, objevily nové nápady, možnosti, příležitosti. Rok 2020 byl těžký, ale přesto úspěšný!

Díky dotační podpoře Úřadu vlády ČR se nám povedlo uspořádat šest prezenčních a dvě online setkání v osmi velkých městech České republiky, kde měli rodiče dětí s golfovou nohou možnost navázat nová přátelství a vzájemně se podpořit. 
Účast na dvou konferencích pro odborníky z lékařského prostředí nám umožnila navázat a rozvíjet mezioborovou spolupráci a nabídnout tak aktivní podporu lékařům prvního kontaktu. Významným „poprvé“ také bylo uspořádání prvního semináře o léčebné Ponseti metodě pro fyzioterapeuty.

Naši činnost vnímáme jako velký kruh vzájemné spolupráce a prospěšnosti: pacient – lékař – pacientská organizace, a jsme rádi, že se nám plnění našich dlouhodobých vizí a snů daří.

Přednášky – konference – semináře

BŘEZEN 2020 – Kubátovy dny 2020 – Ortopedicko-protetické sympozium na téma „Mezioborová spolupráce“

První příležitost k navázání kontaktu s ortopedy a protetiky, zájem o naše materiály a modely byl veliký a byl úspěšně navázaná další spolupráce.

ZÁŘÍ 2020 – Ultrazvuk a zobrazování v gynekologii a porodnictví – Čechova konference v Olomouci

Velká odborná konference na téma ultrazvuk a zobrazování v porodnictví a gynekologii. Naše pacientská organizace měla unikátní příležitost vysvětlit ve speciálním bloku o vrozené vývojové vadě pes equinovarus, co tato vada obnáší pro rodiče a jak mohou lékaři prvního kontaktu svým pacientkám.

Vedle zvučných jmen pana doktora Martina Hynka z GENNET a paní doktorky Moniky Frydrychové z Nemocnice na Bulovce dostala příležitost promluvit i předsedkyně spolku Achilleus Stanislava Bašatová o tom, jak těžké je pro rodiče přijmout vrozenou vadu dítěte. Na této konferenci a i poté jsme se setkali s velice vstřícnými komentáři a žádostmi o zaslání podpůrných materiálů, dochází rovněž k prohlubování spolupráce

ŘÍJEN 2020 – Workshop Můj život je pecka – seminář pro fyzioterapeuty

Mezioborová spolupráce je CESTA – cesta k vzájemnému pochopení, cesta k úspěšné léčbě pes equinovarus a cesta k dětství mnoha dětí bez bolestí -na semináři se o své osobní zkušenosti s pes equinovarus podělili Stáňa Bašatová a Martina Šikolová -seminář proběhl ve spolupráci s Sdynamic – kurzy Spiraldynamik a Sball v ČR za organizace Jany Ďurdíkové z Fyziodynamik

Online webináře

16 online webinářů pro rodiče dětí s pes equinovarus – účast přibližně 80 rodin

V tomto roce jsme zahájili série on-line konzultací pro rodiče dětí ve věku 0 – 1 rok, ve věku 1 – 3 roky a ve věku 3 a více let a dále samostatné on-line konzultace pro nastávající maminky dětí.

Při těchto konzultacích odpovídala ředitelka spolku Stáňa Bašatová na otázky rodičů dětí s PEC a měla také připravené přednášky o vadě, dále se rozebírala témata související s vadou PEC, jako je např. fyzioterapie, vhodné obutí, léčba dekubitů po sádrování či dlahování atp.

Lokální setkání v 8 městech České republiky

S kostěnými modely, ukázkami nových dlah a cvičení jsme navštívili města Brno, Ostrava, Olomouc, Jičín, Pardubice, České Budějovice (online) a Ústí n.Labem (online). Setkali jsme se s rodiči i prarodiči malých dětí s vrozenou vadou pes equinovarus. Sdíleli jsme navzájem svoje zkušenosti a znalosti.

Zúčastnilo se celkem 58 rodin.

Spolupráce

FTVS Univerzity Karlovyzdravotně orientované cvičení s fyzioterapeutem – ve spolupráci se Achilleem zorganizovala Fakulta tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy cvičení pro děti s pes equinovarus , mimořádná příležitost pro děti z Prahy ve věku 3 – 5 let, zdravotně orientované cvičení s fyzioterapeutem jako komplexní prevenci možných důsledků dlahování u dětí s vadou pes equinovarus po dobu 6ti týdnů

AVPO -v roce 2020 jsme se stali hrdými členy Asociace veřejně prospěšných společností. Spolupráci jsme zahájili připojením do projektu „Posilováním kompetenci neziskových organizací k silné občanské společnosti“

Clubfoot EU -ve spolupráci s partnerskou pacientskou organizací Stichting Klompvoet v Nizozemí jsme se stali zakládajícími členy Evropské asociace pacientských organizací věnujících se PEC. Věříme, že se nám společně podaří pro všechny země Evropy nastavit vysoký standard v léčbě Ponseti metodou –

Ponseti International Association -díky spolupráci s nizozemským spolkem jsme měli příležitost představit on-line naši činnost také v kolébce Ponseti metody v Ponseti International Association. Dr. Morcuande (nástupce Dr. Ponsetiho) zaujal náš malý spolek v naší malé zemi rozsahem svých činností a dopadu

V roce 2020 byla také navázána spolupráce s influencery na instagramu a facebooku:
Kristýna Hyská – finalistka Miss ČR
Nikola Truhlářová – Miss Golf 2020
Barbora Kafková – influencerka, cestovatelka
Natálie Ferčáková – jumping trainer