Změny v zákoně o ZP, které se dotýkají pacientů s PEC

Změny v zákoně o ZP, které se dotýkají pacientů s PEC

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přinesla od 1.1.2019 nový systém úhrad zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. S novelou došlo i ke změně kódů v kategorizačním stromu, na které jsou vypisovány lékařem dlahy potřebné k léčbě pes equinovarus.

Bohužel zároveň došlo k zmatečné situaci, kdy nové kódy nereflektovaly současnou praxi předepisování dlah.  

Kategorizační strom

Do roku 2018 se používal jen jeden kód pro děti na všechny typy ortopedických pomůcek pro dolní končetiny. Zahrnoval tak individuálně zhotovené dlahy i dlahy z prefabrikátů/stavebnic.

S novým kategorizačním stromem došlo k rozdělení kódů na pomůcky individuální (21) a z prefabriktů/stavebnic (22).

Výklad kódů (viz tabulka):

21 – pomůcka zhotovená ze sádrových odlitků (AFO, KAFO – neodpovídá Ponsetiho metodě), určená dětem do 18 let, s plnou úhradou od pojišťovny s nárokem na výměnu 2x za rok

22 – pomůcky z prefabrikátů/stavebnic (JM, DB, ADM) bez určení věku, tj. možné i pro děti, ale s 5 % spoluúčastí rodičů a s nárokem na výměnu jen 1x ročně

 
Na základě různých výkladů začalo od počátku roku 2019 docházet k zamítání poukazů na straně revizních lékařů. Prakticky každý lékař, každý kraj, každý revizní lékař v různých pojištovnách, přistoupil k výkladu kódů jinak.

Někteří rodiče tak měli dlahy s doplatkem a báli se, zda jim pojišťovna umožní pořízení dalších dlah v jednom roce, jiní rodiče o pár kilometrů dál v jiném kraji neměli s vydáním dlah sebemenší problém.

V únoru 2019 vstoupil náš spolek Achilleus do komunikace s VZP a následně s Ministerstvem zdravotnictví. Ve spolupráci s Pacientskou radou jsme vypracovali vlastní návrh změn v kategorizačním stromu.

Po dalších jednáních jsme zjistili, že s obdobným návrhem vstupuje do jednání ČLS JEP (Česká lékařská společnost J.E.Purkyně), konkrétně pan Mudr. Petr Krawczyk, se kterým jsme spojili síly a společně podali jednotný návrh změn na Ministrstvo zdravotnictví.

27. května 2109 jsme se zúčastnili jednání komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci a náš návrh na úpravu kódů byl bez výhrad přijat.

Nový kód, zohledňující potřeby malých pacientů s pes equinovarus, vstoupí v platnost s účinností novely zákona v březnu 2020.

Do té doby je na konkrétních pojišťovnách a jejich revizních lékařích, jak budou jednotlivé případy posuzovat a stále tak trvá různá praxe v různých krajích.

Přidat komentář