TZ: Active Citizens Fund pomáhá zefektivnit digitální komunikaci neziskovek

TZ: Active Citizens Fund pomáhá zefektivnit digitální komunikaci neziskovek

TISKOVÁ ZPRÁVA
Active Citizens Fund pomáhá zefektivnit digitální komunikaci neziskovek


Libušín,30.října 2023 – Spolek Achilleus z.s., významná celorepubliková pacientská organizace, s radostí
oznamuje úspěšné ukončení realizace projektu „Zlepšení efektivity práce v pacientské organizaci“, který
byl financován z Nadace OSF – Active Citizen Funds.

Projekt měl za cíl zvýšit efektivitu a kvalitu práce v pacientské organizaci prostřednictvím digitalizace.
Díky finanční podpoře Nadace OSF se podařilo uskutečnit speciální vzdělávací program pro 13
zaměstnanců a dobrovolníků Achilleus z.s..

V rámci tohoto programu se účastníci seznámili s nejnovějšími digitálními technologiemi a nástroji, které
jim pomohou zlepšit komunikaci a koordinaci jak v rámci týmu, tak s pacienty. Toto vzdělávání vedlo ke
zvýšení jejich digitální gramotnosti a tím i k zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Považujeme to za velký úspěch, nejen pro naši organizaci, ale především pro naše pacienty. Díky tomuto
projektu jsme nyní schopni lépe reagovat na jejich potřeby a poskytovat jim kvalitnější služb
y,“ řekla
ředitelka pacientské organizace Achilleus z.s. paní Stanislava Bašatová.

Spolek Achilleus z.s. se dlouhodobě zaměřuje na podporu pacientů a jejich rodin po celé republice.
Její zaměstnanci a dobrovolníci pocházejí z různých částí země a jsou závislí na efektivní a plynulé
komunikaci. Tento projekt jim umožnil zvládnout nové digitální nástroje, které tuto komunikaci usnadňují
a zefektivňují.

„Jsme velmi vděční Nadaci OSF za jejich finanční podporu. Bez ní bychom nebyli schopni realizovat tento
významný projekt. Jejich přispění nám umožnilo poskytnout našim zaměstnancům a dobrovolníkům
kvalitní vzdělání v oblasti digitalizace, což vedlo ke zvýšení naší efektivity a zlepšení služeb pro naše
pacienty,“ dodala ředitelka Achilleus z.s.

Cílem spolku Achilleus z.s. je poskytovat co nejkvalitnější služby svým pacientům a jejich rodinám. Díky
úspěchu tohoto projektu jsou nyní lépe vybaveni k dosažení tohoto cíle. Těší se na další možnosti
spolupráce s Nadací OSF a dalšími organizacemi, které podporují jejich poslání.

Informace pro editory:
Program Active Citizens Fund: Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti,
aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin.
Více informací na www.activecitizensfund.cz

Kontaktní osoba:
Stanislava Bašatová
stanislava.basatova@achilleus.cz
724 20 30 83

Projekt podpořila Nadace OSF / Výbor Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active
Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.
Program je financován z Fondů EHP a Norska.Přidat komentář