Výroční zpráva 2021 aneb na co můžeme být pyšní

Výroční zpráva 2021 aneb na co můžeme být pyšní

Rok 2021 byl pro naší organizaci Achilleus velká výzva. Bez přiznané provozní dotace a v hluboké pandemii COVIDu jsme i přes tyto nástrahy měli velmi plodný a úspěšný rok. 

Pokračovali jsme v pořádání webinářů na různá témata ohledně vady Pes equinovarus, tak i nechyběla setkání rodin s dětmi, neustálá pomoc a podpora 24/7/365 a také hojně využívaná půjčovna dlah. Velkým úspěchem byla pro nás novela zákona č. 48/1997 Sb. – Zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou jsme připomínkovali a úspěšně prosadili změnu v úhradové vyhlášce. V rámci této novely jsme pro děti s pes equinovarus vyjednali NOVÝ ÚHRADOVÝ KÓD na naše dlahy tak, aby byly pro děti dostupné 2x ročně a bez úhrady, což doposud nebylo všude platné.

Spolek mediků českých nás v listopadu 2021 pozval do svého klubu a my měli jedinečnou možnost seznámit mladé lékaře o vadě pes equinovarus. Také jsme se zapojili do zahraničních aktivit a navázali jsme spolupráci s Ponseti International Association S.T.E.P.S. Clubfoot Solutions Semeda. O aktivitách, úspěších, finanční bilanci a plánech na rok 2022 se více dozvíte ve výroční zprávě 2021.

 

 

dokument – výroční zpráva 2021

 

 

Přidat komentář